Η Google Ελλάς Εφαρμογές Διαδικτύου ΕΠΕ, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα πριν από οκτώ χρόνια, αποτελεί θυγατρική του διεθνούς τεχνολογικού κολοσσού Google και δραστηριοποιείται στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών για την προβολή επιχειρήσεων και φορέων στο ίντερνετ.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών το 2013 περιορίστηκε σε 5,20 εκατ. ευρώ, από 5,74 εκατ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας μείωση 9,4%.
Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 0,92 εκατ. ευρώ το 2013, από 1,09 εκατ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας μείωση 15,6%. Μετά την καταβολή φόρων τα κέρδη της ήταν 0,52 εκατ. ευρώ, έναντι 0,84 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 38,1%. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 1,32 εκατ. ευρώ.