Πέντε ταξίαρχοι – τέσσερις προαχθέντες και ο Γιώργος Σκανδαλάκης που διατηρήθηκε στο βαθμό του ταξιάρχου – θα στελεχώσουν τις αστυνομικές διευθύνσεις της Κρήτης. Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Τσακνάκη και των Αντιστρατήγων του Σώματος Σπυρίδωνα Παπασπύρου και Κωνσταντίνου Τσουβάλα.

Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Ταξιάρχου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, 45 Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων και ένας Ειδικών Καθηκόντων – Υγειονομικός.

Από το συμβούλιο κρίσεων αποστρατεύθηκαν τη νύχτα ο Τηλέμαχος Πανταγάκης, ο Μανόλης Χαλκιαδάκης, η Ελένη Δημητριάδου, ο Γιώργος Αδαμάκης και ο Βαγγέλης Παρασύρης .

Σε ό,τι αφορά στην Κρήτη, οι αστυνομικοί διευθυντές που γίνονται ταξίαρχοι είναι οι:

Νίκος Χριστοφάκης από το Ηράκλειο

Ανδρέας Δασκαλάκης από το Ρέθυμνο

Κώστας Λαγουδάκης από το Ρέθυμνο

Κώστας Περάκης από το Λασίθι

Οι τέσσερις, μαζί με το Γιώργο Σκανδαλάκη που διατηρήθηκε στο βαθμό του ταξιάρχου θα στελεχώσουν τις αστυνομικές διευθύνσεις του νησιού, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η τοποθέτησή τους.