Ανήλικα παιδιά ως 18 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε δωρεάν σε κατασκηνώσεις όλης της χώρας.

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις το οποίο θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου ως τις 3 Σεπτεμβρίου.

Για να έρθετε στην ομάδα μας ΓΟΝΕΙΣ στο facebook πατήστε εδώ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

• ασφαλισμένοι/εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

• άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενη ανεργία κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον έξι μήνες.

Και για τις δύο περιπτώσεις δικαιούχων, το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 16.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, στη διαδικτυακή ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. (Δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης αιτήσεως)

Οι δικαιούχοι επιλέγονται με αυτοματοποιημένη διαδικασία μοριοδότησης και επιδοτούνται για τη διαμονή των παιδιών τους σε Παιδική Κατασκήνωση του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους οι δικαιούχοι και οι πάροχοι οφείλουν να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 της περιοχής τους για την επίδειξη και υποβολή των δικαιολογητικών της Δημόσιας Πρόσκλησης.