Με την επιστημονική ασπίδα του ΤΕΕ/ ΤΑΚ ξεκινά τον επόμενο μήνα ο Δήμος Ηρακλείου την καταγραφή των στατικών προβλημάτων των κτιρίων που βρίσκονται στον ιστορικό ιστό, σε μια προσπάθεια αφενός να διατηρηθεί το μνημειακό απόθεμα της παλιάς πόλης και αφετέρου να αποφευχθούν νέα ατυχήματα που μπορούν να προκαλέσουν τα γηρασμένα κτίρια που δεν έχουν συντηρηθεί.

Την ερχόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί να γίνει σύσκεψη ανάμεσα στις δύο πλευρές, προκειμένου να αποφασίσουν το πώς θα οργανώσουν το μεγάλο αυτό εγχείρημα, με σκοπό να δρομολογήσουν διαδικασίες για την αποκατάστασή τους.

Η καταγραφή θα γίνεται με μια συγκροτημένη προσέγγιση που έχει εξασφαλίσει ο Δήμος Ηρακλείου με την επιστημονική στήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το οποίο έχει δώσει συγκεκριμένες συντεταγμένες για το πώς θα καταγράφεται κάθε κτίριο, με βάση τα ειδικά αρχιτεκτονικά και δομικά χαρακτηριστικά του.

Για κάθε ακίνητο, ανάλογα με το επίπεδο του προβλήματος που θα αντιμετωπίζει, θα γίνεται μια αναλυτική έκθεση που θα περιγράφει την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Στη συνέχεια θα ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες τους για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της αποκατάστασής τους για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Όπως τονίζει ο κ. Ρασούλης, για το Δήμο Ηρακλείου είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η κρίσιμη αυτή μάχη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των κτιρίων που καταγράφονται στον πυρήνα της παλιάς πόλης θα δοθεί με την επιστημονική ασπίδα του ΤΕΕ ΤΑΚ. Η συνεργασία αυτή επισφραγίζεται με την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί το προηγούμενο διάστημα, μέσα από την οποία θα γίνει μια συγκροτημένη προσπάθεια για την αποτελεσματική διαχείριση των πληγών που εμφανίζουν όλα τα κτίρια του ιστορικού ιστού.

Σε περίπτωση που εντοπίζεται ένα κτήριο που αντιμετωπίζει προβλήματα ετοιμορροπίας, θα εφαρμόζονται οι διαδικασίες που ο νόμος προβλέπει σε αυτές τις περιπτώσεις με άμεση ενημέρωση του ιδιοκτήτη που θα καλείται να δώσει λύση. Εάν ο πολίτης δεν δίδει λύση, ο Δήμος Ηρακλείου, αφού ενημερώσει τον εισαγγελέα και την Αστυνομία θα προχωρά στην κατεδάφιση για λόγους προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Τα έξοδα θα χρεώνονται στον ιδιώτη. Σε περίπτωση όμως που εντοπίζονται επιμέρους προβλήματα στις όψεις των κτιρίων, θα δίδεται στους πολίτες ένα πρωτόκολλο ενεργειών, σύμφωνα και με τις επιστημονικές οδηγίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο οποίο θα αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για κάθε περίπτωση ευάλωτου στατικά κτιρίου που εντοπίζεται, θα δίδονται αποτελεσματικές λύσεις αφενός για την αποκατάσταση του προβλήματος και αφετέρου για τη προστασία της δημόσιας ασφάλειας, με απώτερο στόχο να δημιουργηθούν συνθήκες αναβάθμισης του οικιστικού αποθέματος στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όχι μόνο προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας, αλλά και για την αξιοποίηση του αρχιτεκτονικού μας πλούτου.

πηγη:ΠΑΤΡΙΣ