Στην προκήρυξη πρόσληψης 10 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, προκειμένου να καλύψει υπηρεσίες οι οποίες έχουν αυξημένες ανάγκες, προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου.

Οι 10 θέσεις αφορούν:Κοινωνικούς λειτουργούς
1 θέσης φαρμακοποιού
1 νομικός
1 ψυχολόγος
1 διοικητικός υπάλλήλος
1 διερμηνέας