Τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών Προσανατολισμού χαρακτηρίζονται ποιοτικά και απαιτητικά και κάλυπταν ευρύ φάσμα της ύλης. Απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.

Το Διδαγμένο κείμενο συνδύαζε αποσπάσματα από τον Πρωταγόρα του Πλάτωνα και πέραν της ερώτησης που ζητούσε τη μετάφραση, συνοδευόταν από τρεις ερμηνευτικές ερωτήσεις, ενώ υπήρχε και ερώτηση τύπου Σωστό – Λάθος από την Εισαγωγή, καθώς και λεξιλογικές ερωτήσεις.

Το Αδίδακτο κείμενο ήταν ένα απόσπασμα από το Φίλιππο του Ισοκράτη και συνοδευόταν από τις κλασικές ερωτήσεις μετάφρασης, γραμματικής και συντακτικού.

Από την άλλη τα θέματα των Μαθηματικών Προσανατολισμού ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, αλλά δεν είχαν μεγάλος εύρος στην εξεταστέα ύλη και εστιάζονταν σε περιορισμένο μέρος της ύλης με επανάληψη ομοίων ερωτημάτων.

Ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά ως προς το περιεχόμενο, πιεστικά ως προς το χρόνο και απευθύνονταν σε πολύ καλά προετοιμασμένους και ψύχραιμους μαθητές.

Απαντήσεις στα Αρχαία ΕλληνικάΕΔΩ

Απαντήσεις στα Μαθηματικά ΕΔΩ