Στα εργαστήρια TCM του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ Κρήτης φιλοξενούνται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και για διάστημα 5 εβδομάδων μια ομάδα 9 φοιτητών από το Παν/μιο της West Virginia (WVU) των ΗΠΑ, με σκοπό την εκπαίδευση σε θέματα νανο-τεχνολογίας που σχετίζεται με την ανάπτυξη και χαρακτηρισμό διαφανών οξειδίων μετάλλων που βρίσκουν εφαρμογές στα διαφανή κυκλώματα (transparent electronic devices).
Η εκπαίδευση της ομάδας των φοιτητών πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός προγράμματος συνεργασίας ΙRES με το Πανεπιστήμιο της WV και χρηματοδοτείται από τον Εθνικό φορέα NSF των ΗΠΑ.

TAGS: