Τρία νέα προγράμματα για την πρόσληψη 42.685 ανέργων ηλικίας από 18 έως και 49 ετών, σε επιδοτούμενες θέσεις πλήρους απασχόλησης, «ανοίγουν» μέσα στις επόμενες ημέρες.

Τα δύο από αυτά τα προγράμματα αφορούν 35.000 επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και μάλιστα το ένα εξ αυτών αφορά ειδικά αυτοαπασχολούμενους ηλικίας έως και 35 ετών, οι οποίοι θα κάνουν μέσω του προγράμματος την «πρώτη τους πρόσληψη».

Το τρίτο πρόγραμμα αφορά εργασία κοινωφελούς χαρακτήρα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει σαν στόχο την κάλυψη 7.685 θέσεων εργασίας. Επισημαίνεται πως όλα τα προγράμματα παρέχουν στους απασχολούμενους πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

* Α. Πρόγραμμα «πρώτης πρόσληψης»: Το πρόγραμμα «Πρώτης πρόσληψης» θα αφορά νέους επιχειρηματίες που θέλουν να αποκτήσουν τον πρώτο τους υπάλληλο. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση του μικτού μισθού έως και 500 ευρώ σε 20.000 νέους άνεργους, οι οποίοι θα προσληφθούν από νέους επιχειρηματίες. Η διάρκειά του θα είναι 18 μήνες, εφόσον οι άνεργοι που θα προσληφθούν είναι κάτω των 30 ετών. Ο ΟΑΕΔ, που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα, επιχορηγεί το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Ανώτατο όριο επιχορήγησης του μικτού μισθού θα είναι τα 500 ευρώ μηνιαίως. Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών (πλήρης μήνας) το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης μειώνεται κατά 1/25.

Το πρόγραμμα προκηρύσσεται αρχικά για 20.000 θέσεις, αλλά θα επεκταθεί όταν και εφόσον εξαντληθούν οι θέσεις, ώστε να παραμένει διαρκώς διαθέσιμο για όσους νέους επιχειρηματίες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 18 μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29 ετών και σε 12 μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

1. Ατομικοί επιχειρηματίες έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό.

2. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών, με ποσοστό άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά).

3. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στις οποίες την πλειοψηφία των μεριδίων, άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά), κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών.

* Β. Πρόγραμμα πρόσληψης 15.000 ανέργων 30-49 ετών: Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά την πρόσληψη 15.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών έως 49 ετών στον ιδιωτικό τομέα για θέσεις πλήρους απασχόλησης. Επισημαίνεται ότι το φετινό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων έχει μια σημαντική διαφοροποίηση σε σύγκριση με το περσινό, καθώς στις 10.000 θέσεις του προγράμματος προστέθηκαν άλλες 5.000 που θα αφορούν αποκλειστικά δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Οι ωφελούμενοι είναι άνεργοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 3 μήνες, μακροχρόνια άνεργοι και δικαιούχοι ΚΕΑ. Η επιχορήγηση ορίζεται σε 12 μήνες, ενώ η ημερήσια επιδότηση ανά άτομο είναι 15 ευρώ για άνεργους τριμήνου, 18 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους και 22 ευρώ για δικαιούχους ΚΕΑ. Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις επιπλέον μήνες χωρίς επιχορήγηση, ενώ οι προϋποθέσεις για την ένταξη μιας επιχείρησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οι εξής:

α) η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο χρονικό διάστημα των τριών μηνών (ημερολογιακά) που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα και β) να μην έχει αλλάξει το καθεστώς απασχόλησης -για το ίδιο χρονικό διάστημα- του συνόλου του προσωπικού που δηλώνει, κατά την αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραμμα. Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν έως και πέντε ωφελούμενους ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί κατά την υποβολή της αίτησής της. Οι επιχειρήσεις με προσωπικό έως τρία άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν ωφελούμενο, οι επιχειρήσεις με προσωπικό 4 έως 8 άτομα για έως δύο ωφελούμενους, οι επιχειρήσεις με προσωπικό 9 έως 19 άτομα για έως 3 ωφελούμενους και οι επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 ατόμων για έως 5 ωφελούμενους.

* Γ. Κοινωφελής εργασία για 7.685 θέσεις πλήρους απασχόλησης: Το πρόγραμμα νέας γενιάς κοινωφελούς χαρακτήρα αφορά την πρόσληψη 7.685 ανέργων σε 34 δήμους της χώρας οι οποίοι έχουν πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας. Οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν θα εργαστούν στο νέο πρόγραμμα για οκτώ μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Όσοι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα είναι έως 25 ετών θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Στα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο. Αναλυτικά τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα εξής:

* Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
* Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
* Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω.
* Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
* Ηλικία.
* Αριθμός ανήλικων τέκνων.
* Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
* Εντοπιότητα.
* Δικαιούχοι ΚΕΑ.

Οι δήμοι τους οποίους αφορά το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας με βάση τα υψηλά ποσοστά ανεργίας της περιοχής τους είναι οι εξής: Αγίας Βαρβάρας (105 θέσεις), Αιγάλεω (234 θέσεις), Αλεξάνδρειας (86 θέσεις), Αχαρνών (439 θέσεις), Βέροιας (173 θέσεις), Γρεβενών (77 θέσεις), Δέλτα (103 θέσεις), Δράμας (195 θέσεις), Ήλιδας (114 θέσεις), Θεσσαλονίκης (1.083 θέσεις), Ιλίου (288 θέσεις), Καρδίτσας (259 θέσεις), Καστοριάς (129 θέσεις), Κιλκίς (155 θέσεις), Κοζάνης (264 θέσεις), Κύμης- Αλιβερίου (66 θέσεις), Λαγκαδά (141 θέσεις), Λαμίας (247 θέσεις), Λαυρεωτικής (52 θέσεις), Λιβαδειάς (101 θέσεις), Μεγαρέων (110 θέσεις), Νάουσας (66 θέσεις), Ναυπακτίας (92 θέσεις), Νεάπολης- Συκεών (347 θέσεις), Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη (450 θέσεις), Ξάνθης (337 θέσεις), Ορεστιάδας (44 θέσεις), Πατρών (1.058 θέσεις), Πετρούπολης (143 θέσεις), Πρέβεζας (86 θέσεις), Πύργου (211 θέσεις), Τρικκαίων (263 θέσεις), Φλώρινας (98 θέσεις) και Χαλκηδόνας (69 θέσεις).

naftemporiki.gr