ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  • Απόλυτη Τιμή από τον ΑΤΟΝΟ

    10 Μαρτίου 2015, ΑΠΟ Kriti Online ΣΕ Αποψεις

    Ξέρετε στην άλγεβρα, υπάρχει το κεφάλαιο των «απόλυτων αριθμών». Ξέρετε αυτό που συμβολίζεται με τις δύο παύλες η κάθε μια, δεξιά κι αριστερά του αριθμού…. ( π.χ. |4| [...]

    ΔΙΑΒΑΣΤΕ...