Ολοκληρώθηκε το έργο της ασφαλτόστρωσης και στα τελευταία 200 μέτρα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ» που συνδέει την παραλιακή λεωφόρο στο ύψος του Παγκρητίου Σταδίου με την κεντρική λεωφόρο (Α. Παπανδρέου) της Αμμουδάρας .
Το έργο έχει κατασκευασθεί στο σύνολο του (μήκος 1.700 μέτρα ) και πραγματοποιήθηκαν εργασίες εξυγίανσης του υπεδάφους, δίκτυο απορροής ομβρίων, εργασίες οδοστρωσίας και κατασκευής καταστρώματος πλάτους 10μ. Για την εξυπηρέτηση των πεζών έχουν κατασκευασθεί εκατέρωθεν της οδού πεζοδρόμια πλάτους 1,50 μ. με ράμπες για ΑμΕΑ και οδεύσεις τυφλών. Επίσης έχουν τοποθετηθεί ιστοί ηλεκτροφωτισμού και έχει υλοποιηθεί μελέτη οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης. Στο σημείο σύνδεσης της οδού με την λ. Α. Παπανδρέου έχει διαμορφωθεί κόμβος με υλοποιημένη όλη την υποδομή για τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης. Το προσεχές διάστημα το οδικό έργο αναμένεται να δοθεί επίσημα στην κυκλοφορία.


Μετά από 11 χρόνια καθυστέρησης ο δρόμος άτυπα έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία.