Ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε. Ηρακλείου, προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, για την διεξαγωγή εξετάσεων των μαθητών με ανεπαρκή φοίτηση, των κλάδων:
ΠΕ 18.33 Βρεφονηπιοκομίας
ΠΕ18.25 Φυσιοθεραπείας
Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την υπ΄αρ. 131128/Δ2/18.8.2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. , καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στη Δ/νση Δ.Ε. Ηρακλείου, Ταχ.Δ/νση: Μονοφατσίου 8, 3ος όροφος Γραφείο 4, από 9-02-2015 έως και τις 13-02-2015 και ώρα 09.00 έως 13:00.