Την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών των καταργημένων ειδικοτήτων για τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ. περιόδου Φεβρουαρίου ανακοίνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «ο διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε. Ηρακλείου, έχοντας υπόψη την πρ. 16 του αρθ. 14 του Ν. 1566/1985 και με το αρ. πρ. 152404/Γ2/24-09-2014 έγγραφο της Δ/νσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Β” & του Υ.ΠΑΙ.Θ., το αρ. πρ. 159460/Γ2/3-10-2014 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Α’, προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, για τη διεξαγωγή εξετάσεων των μαθητών με ανεπαρκή φοίτηση, του κλάδου ΠΕ18.08 Oδοντοτεχνικής.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με την υπ” αρ. 131128/Δ2/18.8.2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Δ/νση Δ.Ε. Ηρακλείου, ταχ. δ/νση: Μονοφατσίου 8, 3ος όροφος, Γραφείο 4, από 10/2/2015 έως και 12/2/2015 και ώρα 9:00 έως 13:00».