Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη από το ΑΣΕΠ, για δημοσίευση, η προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 450 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη ΔΕΗ ΑΕ.

Αναλυτικά:

  • Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών: 6 θέσεις
ΔΕ Μηχανοτεχνικών: 6 θέσεις

  • Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών: 14 θέσεις
ΔΕ Μηχανοτεχνικών: 35 θέσεις

  • Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών: 9 θέσεις
ΔΕ Μηχανοτεχνικών: 18 θέσεις

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες (θέσεις – κλάδο κλπ) της ως άνω Προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.