Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου.

Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή 5μμ – 9μμ.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας διαφέρουν από το τυπικό Γυμνάσιο ως προς τα εξής:

• οι εκπαιδευόμενοι είναι αποκλειστικά ενήλικες
• οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται χωρίς εξετάσεις με περιγραφικά – ποιοτικά σχόλια για τις επιδόσεις τους και τη συνολική τους πορεία
• πολλά μαθήματα γίνονται έξω από το σχολείο σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς (π.χ. μουσεία) ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
• το πρόγραμμα σπουδών είναι ανοιχτό και ευέλικτο
• οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι εναλλακτικές – καινοτόμες και στηρίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων

Για εγγραφές στο σχολείο του Καστελίου Δ. Μινώα Πεδιάδας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Γυμνάσιο Καστελίου καθημερινά 5-7 το απόγευμα.

Πληροφορίες: ( 5μ.μ – 7μ.μ. ) 2810 831145 – http://sde-irakl.ira.sch.gr – sdeher@sch.gr