Παρελήφθη, στη Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ Αθήνας το πρώτο ασθενοφόρο όχημα της προμήθειας των ενενήντα νέων οχημάτων που αποτελούν μέρος του γνωστού πολυετούς διαγωνισμού των 167 ασθενοφόρων οχημάτων και των 19 Κινητών Ιατρικών Μονάδων, για την κάλυψη των αναγκών παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στην Κρήτη θα δοθούν 25 καινούργια ασθενοφόρα από τα συνολικά 90 τα οποία θα παραληφθούν τμηματικά και έτοιμα προς επιχειρησιακή δράση μέχρι τον Ιούνιο, ως εξής:

8 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών του Ν. Αιγαίου,

14 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Δ. Μακεδονίας,

2 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών του Β. Αιγαίου,

25 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Κρήτης,

14 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Αν. Μακεδονίας – Θράκης,

11 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Ηπείρου,

6 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Ιονίων Νήσων,

10 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Πελοποννήσου.