Μια ιστορική και πολυσήμαντη συνάντηση των δύο Καλλιτεχνών, από το πολύτιμο Αρχείο των Γιώργου και Ηρώς Σγουράκη.