Στη δημοσιότητα δόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για 2.135 προσλήψεις τακτικού προσωπικού – θέσεις που θα καλυφθούν από τους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1998.

Σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης οι προσλήψεις από τον διαγωνισμό 1998 ανέρχονται σε 175 και οι 41 αφορούν σε θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι 36 σε θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(ΤΕ) και οι 98 σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(ΔΕ).

Η κατανομή ανά νομό της Κρήτης έχει ως εξής:

- Ν. Ηρακλείου: 77 θέσεις συνολικά (30 ΠΕ και ΤΕ και άλλες 47 ΔΕ).

- Ν. Λασιθίου: 47 θέσεις συνολικά (27 ΠΕ και ΤΕ και άλλες 20 ΔΕ).

- Ν. Ρεθύμνου: 19 θέσεις συνολικά (8 ΠΕ και ΤΕ και άλλες 11 ΔΕ).

- Ν. Χανίων: 32 θέσεις συνολικά (12 ΠΕ και ΤΕ και άλλες 20 ΔΕ).

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη, τις  θέσεις και την κατανομή τους ανά κλάδο και νομό

Με την προκήρυξη καλούνται όσοι υποψήφιοι έλαβαν στο γραπτό διαγωνισμό βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη της καθορισμένης βάσης (όπως ορίζει και σχετική απόφαση του ΣτΕ) κατά κατηγορία και κλάδο να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη Δήλωση για την κάλυψη θέσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε 10 ημέρες από την δημοσιοποίηση της προκήρυξης