ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για την εκμίσθωση των κυλικείων οχτώ (8) Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου )

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων των

53ου & 54ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου (Ανδ. Παπανδρέου 8, Ηράκλειο)
13ου & 42ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου (Κανάρη 40, Κατσαμπάς, Ηράκλειο)

15ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Εμμ. Παπά 9, Ηράκλειο)
17ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Κνωσού 1, Ηράκλειο)
19ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Κνωσού 236, Ηράκλειο)
34ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Αλ. Σβάιτσερ 61, Ηράκλειο)
46ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Παπαπέτρου Γαβαλά 41, Ηράκλειο)
Δημοτικού Σχολείου Προφήτη Ηλία