Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου ανακοίνωσε την κάλυψη δεκατεσσάρων θέσεων υδρονομέων άρδευσης, για τα παρακάτω αναφερόμενα δημοτικά διαμερίσματα, η οποία θα υλοποιηθεί με την αντίστοιχη πρόσληψη δεκατεσσάρων εργαζομένων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Δείτε εδώ την προκήρυξη