Σήμερα δόθηκαν οι εξετάσεις Ιστορίας και Φυσικής

1 των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ με το ΝΕΟ Σύστημα και

2 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ (ΓΕΛ)ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄ στα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής) με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τα θέματα Ιστορίας (νέο και παλαιό σύστημα – Ημερήσια)

Τα θέματα Ιστορίας (νέο και παλαιό σύστημα – Εσπερινά)

 

Τα θέματα Φυσικής (νέο σύστημα – Ημερήσια)

Τα θέματα Φυσικής (νέο σύστημα – Εσπερινά)

Τα θέματα Φυσικής (παλαιό σύστημα – Ημερήσια)

Τα θέματα Φυσικής (παλαιό σύστημα – Εσπερινά)