Σε ισχύ τίθεται η εφαρμογή της αναδιάταξης – αναδιοργάνωσης, σύστασης και λειτουργίας περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης «ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικών ενεργειών για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των
πολιτών, τη δημιουργία ευέλικτων μηχανισμών άμεσης επέμβασης, τη βελτίωση των υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη και την έμφαση στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, ολοκληρώθηκαν οι μεταβολές που επέρχονται στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης και από σήμερα (03.06.2017) αρχίζει η λειτουργία των νεοσυσταθεισών Υπηρεσιών».

Οι υπηρεσίες που θα λειτουργούν στην Κρήτη

Τοπική αρμοδιότητα Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.

Η τοπική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης και των υφισταμένων της Υπηρεσιών καθορίζεται ως ακολούθως:

1. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
α. Τμήμα Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Α90) από το Καστέλι έως χ/θ 152,000 (Κόμβος Γουβών Ηρακλείου).
β. Σταθμός Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Α90), από χ/θ 152,000 (Κόμβος Γουβών) έως χ/θ 218,000 (Κόμβος Παχειάς Άμμου).
γ. Τμήμα Ειδικών Αποστολών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.
δ. Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.

Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου

Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.

Αα. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια των Α΄ και Β΄Αστυνομικών Τμημάτων Ηρακλείου. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Ηρακλείου.
β. Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Αρχανών του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, καθώς και των δημοτικών ενοτήτων Νέας Αλικαρνασσού και Ηρακλείου πλην των τοπικών κοινοτήτων Βουτών, Δαφνών και Σταυρακίων του δήμου Ηρακλείου.
γ. Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Γοργολαϊνη, Παλιανής και Τεμένους, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Βουτών, Δαφνών και Σταυρακίων της δημοτικής ενότητας Ηρακλείου του δήμου Ηρακλείου, της δημοτικής ενότητας Κρουσσώνα του δήμου Μαλεβιζίου και της δημοτικής ενότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου Γόρτυνας.
δ. Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου. Επιπλέον, περιλαμβάνει το εθνικό οδικό δίκτυο της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου που δεν συμπεριλαμβάνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Τμήματος Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης.
ε. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ηρακλείου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια των Α΄και Β΄ Αστυνομικών Τμημάτων Ηρακλείου.
στ. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Ηρακλείου.
Είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή κρατουμένων εντός των ορίων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς και κρατουμένων, οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται από εκτός ορίων της Διεύθυνσης Καταστήματα Κράτησης, Δικαστήρια και θεραπευτικά ιδρύματα.
Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στους χώρους συνεδριάσεων των δικαστηρίων της πόλεως Ηρακλείου, καθώς και για την φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Ηρακλείου.
Περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο στον οποίο εκτείνονται οι εγκαταστάσεις του αερολιμένα Ηρακλείου. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον εν λόγω αερολιμένα.
η. Τμήμα Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Χερσονήσου.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Βιάννου.
ια. Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Φαιστού, καθώς και των δημοτικών ενοτήτων Ρούβα και Γόρτυνας του δήμου Γόρτυνας. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Καλοί Λιμένες του δήμου Φαιστού.
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Γαζίου και Τυλίσου του δήμου Μαλεβιζίου.
ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Μινώα – Πεδιάδας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αρκαλοχωρίου και Θραψανού, του δήμου Μίνωα Πεδιάδας, της τοπικής κοινότητας Καλυβίων της δημοτικής ενότητας Αστερουσίων και της δημοτικής ενότητας Νίκου Καζαντζάκη πλην των τοπικών
κοινοτήτων Δαμανίων και Μεταξοχωρίου του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων.
ιδ. Αστυνομικός Σταθμός Καστελλίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Καστελλίου του δήμου Μίνωα Πεδιάδας.
ιε. Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Κόφινα του δήμου Γόρτυνας, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Δαμανίων και Μεταξοχωρίου της δημοτικής ενότητας Νίκου Καζαντζάκη και της δημοτικής ενότητας Αστερουσίων πλην της τοπικής κοινότητας Καλυβίων, του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων.
ιστ. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου, Βιάννου, Μινώα – Πεδιάδας, Μαλεβιζίου, καθώς και των δημοτικών ενοτήτων Αρχανών και Νίκου Καζαντζάκη του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων.
ιζ. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δήμων Φαιστού, Γόρτυνας, καθώς και της δημοτικής ενότητας Αστερουσίων του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων.

Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων

Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.

α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στους λιμένες Χανίων και Σούδας.
β. Αστυνομικό Τμήμα Χανίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Χανίων.
γ. Τμήμα Τροχαίας Χανίων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το εθνικό οδικό δίκτυο της περιφερειακής ενότητας Χανίων που δεν συμπεριλαμβάνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Τμήματος Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης.
δ. Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Χανίων.
Περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο στον οποίο εκτείνονται οι εγκαταστάσεις του αερολιμένα Χανίων. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον εν λόγω αερολιμένα.
ε. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
στ. Τμήμα Άμεσης Δράσης Χανίων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ζ. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Χανίων.
Είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή κρατουμένων εντός των ορίων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χανίων και Ρεθύμνου, καθώς και κρατουμένων, οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται από εκτός ορίων της Διεύθυνσης Καταστήματα Κράτησης, Δικαστήρια και θεραπευτικά ιδρύματα.
Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στους χώρους συνεδριάσεων των δικαστηρίων της πόλεως Χανίων, καθώς και για την φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων.
η. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων πλην της δημοτικής ενότητας Ασή Γωνιάς του δήμου Αποκορώνου.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Σφακίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σφακίων.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Κισσάμου.
ια. Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αποκορώνου πλην της δημοτικής ενότητας Ασή Γωνιάς του δήμου Αποκορώνου.
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Πλατανιά.
ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Καντάνου – Σελίνου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Καντάνου – Σελίνου.
ιδ. Αστυνομικός Σταθμός Γαύδου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Γαύδου.

Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης

Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.

α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Ρεθύμνου.
β. Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ρεθύμνης, καθώς και της δημοτικής ενότητας Ασή Γωνιάς του δήμου Αποκορώνου της περιφερειακής ενότητας Χανίων.
γ. Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το εθνικό οδικό δίκτυο της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνης που δεν συμπεριλαμβάνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Τμήματος Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης.
δ. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ρεθύμνης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Μυλοποτάμου.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βασιλείου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αγίου Βασιλείου.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αμαρίου.
η. Αστυνομικό Τμήμα Ανωγείων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ανωγείων.
θ. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δήμων Ρεθύμνης, Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου, καθώς και της δημοτικής ενότητας Ασή Γωνιάς του δήμου Αποκορώνου της περιφερειακής ενότητας Χανίων.
ι. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δήμων Μυλοποτάμου και Ανωγείων.

Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου

Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγίου Νικολάου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Αγίου Νικολάου.
β. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αγίου Νικολάου πλην της τοπικής κοινότητας Έξω Ποτάμων της δημοτικής ενότητας Αγίου Νικολάου του δήμου Αγίου Νικολάου.
γ. Αστυνομικός Σταθμός Οροπεδίου Λασιθίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, καθώς και της τοπικής κοινότητας Έξω Ποτάμων της δημοτικής ενότητας Αγίου Νικολάου του δήμου Αγίου Νικολάου.
δ. Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το εθνικό οδικό δίκτυο της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου που δεν συμπεριλαμβάνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Τμήματος Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης.
ε. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Αγίου Νικολάου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος και του Αστυνομικού Σταθμού Οροπεδίου Λασιθίου.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Ιεράπετρας πλην του οικισμού της Αγιάς Φωτιάς του δήμου Ιεράπετρας.
ζ. Αστυνομικός Σταθμός Μακρύ Γιαλού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Μακρύ Γιαλού, καθώς και τον οικισμό της Αγιάς Φωτιάς της δημοτικής ενότητας Ιεράπετρας του δήμου Ιεράπετρας.
η. Τμήμα Ασφάλειας Ιεράπετρας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Ιεράπετρας πλην του οικισμού της Αγιάς Φωτιάς του δήμου Ιεράπετρας.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σητείας. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Σητείας.
ι. Αστυνομικός Σταθμός Αερολιμένα Σητείας.
Περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο στον οποίο εκτείνονται οι εγκαταστάσεις του αερολιμένα Σητείας. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον εν λόγω
αερολιμένα.
ια. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου.