Οπως ανέφερε στην «Καθημερινή» η φιλόλογος του φροντιστηρίου «Μεθοδικό» πριν από λίγο, το θέμα κρίνεται «εύκολο» για τους μαθητές καθώς περιλαμβάνεται στην ύλη της Γ’ Λυκείου και είχε διδαχθεί, ενώ η θεματική «Επιστήμη και Ηθική» είναι μεταξύ εκείνων των θεμάτων που κρίνονται ως «αναμενόμενα».

Αναλυτικότερα, η ομάδα των φιλόλογων σχολίασε ότι «οι τύποι των ασκήσεων ήταν προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις της ύλης της Γ” Λυκείου με τις οποίες οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι και στις πρότερες τάξεις του Λυκείου. Το θέμα της Εκθεσης είναι άμεσα συσχετισμένο με το πληροφοριακό υλικό του σχολικού εγχειριδίου και εύστοχα συνδεδεμένο με την επικαιρότητα και το δοθέν κείμενο. Αντίστοιχα και η δομή του θέματος ήταν σαφής ως προς τα ζητούμενα και το επικοινωνιακό πλαίσιο βοηθούσε τους μαθητές να εστιάσουν και να αναπτύξουν ψύχραιμα τις απόψεις τους» .

Απαντήσεις των θεμάτων στη Νεοελληνική Γλώσσα 2017