Έχουμε καλοκαίρι Ιούνιο αλλά ο καιρός θυμίζει Σεπτέμβρη.
Αστραπές, βροντές φώτιζαν τον κρητικό ουρανό στη διάρκεια της νύχτας  στην Κρήτη.
Απίστευτες εικόνες στη Σύλλαμο από το Γιάννη Τσιγκένη: