Συνεχίζεται σε λίγες ώρες η μάχη για τους υποψήφιους ΓΕΛ με Ιστορία, Φυσική και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Την Τετάρτη , οι υποψήφιοι ΓΕΛ της χώρας εξετάζονται σε Λατινικά, Χημεία και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.