Συνεχίζονται σήμερα οι Πανελλήνιες 2017 με τα μαθήματα Λατινικά, Χημεία και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.
Κορυφώνεται η αγωνία για χιλιάδες υποψήφιους καθώς τα εξεταζόμενα μαθήματα θα κρίνουν και τις Βάσεις.
Οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν πάνω από 100.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

   Δείτε τα θέματα στα Λατινικά των ημερησίων ΓΕΛ 

Δείτε τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας των ημερησίων ΓΕΛ

Δείτε τα θέματα στη Χημεία των ημερησίων ΓΕΛ

 

Δείτε τα θέματα στα Λατινικά των εσπερινών ΓΕΛ

Δείτε τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας των εσπερινών ΓΕΛ

Δείτε τα θέματα στη Χημεία των εσπερινών ΓΕΛ