Ξεκινά στις 21 Ιουνίου 2017 στο πλαίσιο της Αδριατικής – Ιόνιας Πρωτοβουλίας (Adriatic-Ionian Initiative – ADRION η πολυεθνική άσκηση “ADRION LIVEX – CAX 2017 την οποία διοργανώνει και διεξάγει το Πολεμικό Ναυτικό.
Η άσκηση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην θαλάσσια περιοχή ν. Κρήτης θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια δραστηριότητα της Αδριατικής-Ιόνιας Πρωτοβουλίας διεξαγόμενη σε ετήσια βάση με τη συμμετοχή του συνόλου των κρατών-μελών (Αλβανία, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Μαυροβούνιο και Σλοβενία).

Σκοπός της άσκησης είναι η προαγωγή και ενίσχυση της συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και βελτίωσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Ναυτικών της Αδριατικής- Ιόνιας Πρωτοβουλίας, μέσω της εκτέλεσης γυμνασίων, υπό τη βάση σεναρίου που απευθύνεται σε προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου πελάγους.

Κατά την εν λόγω άσκηση προβλέπεται η ενεργοποίηση της Ναυτικής Δύναμης OCMF (On Call Maritime Force).
Ο ρόλος της OCMF είναι η επίδειξη της αλληλεγγύης και η παρουσία των κρατών μελών της “ADRION”, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους.
Η εν λόγω Δύναμη ενεργοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ασκήσεις και ανάληψη αποστολών σε καιρό ειρήνης.

Καθήκοντα Διοικητού της εν λόγω Δύναμης καθώς και Τακτικού Διοικητού της άσκησης θα αναλάβει ο Διοικητής της 2ης Μοίρας Φρεγατών (ΔΜΦΓ-2) Πλοίαρχος Λουκάς Τσαρμακλής ΠΝ, ο οποίος θα επιβαίνει στη φρεγάτα ΑΔΡΙΑΣ (με οργανικό ελικόπτερο του ΠΝ και με πολυεθνικό Επιτελείο από τα κράτη-μέλη της Πρωτοβουλίας).

Επιπρόσθετα, το Πολεμικό Ναυτικό θα συμμετάσχει με μία κινητή μονάδα (mobile team) από τη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Αξιολόγησης του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ/ΔΕΠΑ), για παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Ελέγχου-Βλαβών (Ε/Β) και Εκπαίδευσης Μάχης (ΕΜΑ) και με μία κινητή μονάδα (mobile team) από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής – ΚΕΝΑΠ (NATO Maritime Interdiction Operational Training Centre – NMIOTC) για παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Ναυτικής Αποτροπής (Maritime Interdiction Operations-ΜΙΟ). Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη πρόκειται να συμμετάσχουν με μονάδες και προσωπικό.

Η Άσκηση θα διεξαχθεί σε τέσσερις φάσεις ως ακολούθως:

Φάση Ι (20 Ιουνίου 2017): Κατάπλους πλοίων – συγκέντρωση συμμετεχόντων στο Ναύσταθμο Κρήτης.

Φάση ΙΙ (21 έως 26 Ιουνίου 2017): Άσκηση προσομοίωσης (CAX – Computer Assisted Exercise) στο ΚΕΝΑΠ, στη Ναυτική Βάση Σούδας Κρήτης (21 έως 23 Ιουνίου 2017), εκπαίδευση πληρωμάτων στο ΚΕΝΑΠ, DV/MEDIA-DAY την 26 Ιουνίου 2017 στο ΚΕΝΑΠ (όπου το Πολεμικό Ναυτικό θα εκπροσωπηθεί από τον Υπαρχηγό Στόλου, Υποναύαρχο Ευθύμιο Μικρό ΠΝ).

Φάση ΙΙΙ (26 έως 30 Ιουνίου 2017): Εν πλω εκπαίδευση (LIVEX) στην θαλάσσια περιοχή ν. Κρήτης – Τακτικό παίγνιο.

Φάση IV (30 Ιουνίου 2017): Ολοκλήρωση της άσκησης – Απενημέρωση (Hot Wash Up – ΗWU) στο ΚΕΝΑΠ.

onalert