Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, κατηγορίας ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ηλικίας από 18 έως 65 ετών, για τις ανάγκες φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου, προχωρά η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος του νομού.
Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία των αιτήσεων, τις προυποθέσεις συμμετοχής τους και το σχετικό έντυπο συμπλήρωσης μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Νοσοκομείου στην κατηγορία των ανακοινώσεων, μέσω αναρτήσεων στα ΚΕΠ ή το Δήμο Ρεθύμνου και επιπλέον μπορούν να επισκεφτούν το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής είτε επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 28310 87260.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (από 21/6 έως και 30/6) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας.

rethnea.gr