Σύμφωνα και με τα τελευταία αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων των υδάτων που πραγματοποίησε η Δ.Ε.Υ.Α.Μ., δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με την ποιότητα των νερών της θάλασσας της Αμμουδάρας.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. από την πλευρά της, εξετάζει όλες τις δυνατές λύσεις θωράκισης του αντλιοστασίου έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ανάλογων φαινομένων στο μέλλον από αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος.