Σήμερα αναμένεται να εκταμιευτεί το πρώτο μέρος της δόσης από το σύνολο των 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, προχωρώντας και στην τυπική ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης.

Πρόκειται για 7,7 δισεκατομμύρια, από τα οποία τα 6,9 θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή χρέους και τα 800 εκατομμύρια θα διατεθούν για ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου.

Το υπόλοιπο ποσό, των 800 εκατ. ευρώ, θα εκταμιευτεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου, ανάλογα με την πρόοδο της διαδικασίας αποπληρωμής οφειλών προς τον ιδιωτικό τομέα.